การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์

31/10/19

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมคณะผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป (Thai-European Union Senior Officials'Meeting - Thai-EU SOM) ครั้งที่ 14
ณ กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย

โดยในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปนั้นฝ่ายไทยเป็นนฝ่ายนำ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมยุโรป ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการนำเสนอข้อมูลและแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป จากนั้นเป้นการนำเสนอโดยฝ่ายสหภาพยุโรป ซึ่งการหารือดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป


กลับไปหน้าบทความ