การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562

31/10/19

ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย

ทั้งนี้ไดัมีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Dlouhy GmbH ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถพยาบาลรถฉุกเฉิน และรถกู้ภัย ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนา ทำการผลิตและส่งออกรถพยาบาลฉุกเฉินไปยังประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วย ในปีนี้บริษัทมีอายุครบรอบ 150 ปี (ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1869 ) ตั้งอยู่ ณ เมือง Tulln คณะทีมประเทศไทยฯ ได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมทั้งพาคณะเยี่ยมชมแผนกต่างๆของโรงงาน โดยนาย Martin Dlouhy ตำแหน่ง CEO และ นาย Wolfgang Binder ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ประจำสาธารณรัฐออสเตรีย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบถึง
-บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่
- การสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับประเทศออสเตรีย และ
- ภารกิจและแผนงานในอนาคตของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

 


กลับไปหน้าบทความ