งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10/12/2019

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีคณะทูตานุทูต และบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเบลเยียมและสหภาพยุโรปร่วมงาน โดยนาย Gunnar Wiegand อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ร่วมกล่าวเปิดงานกับเอกอัครราชทูตฯ โดยทั้งสองได้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและสหภาพยุโรป

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงป้ายนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดงาน โดยอาจารย์ดริน พันธุโกมล หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงเปียโน และอาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงแซกโซโฟน


กลับไปหน้าบทความ