ดร. มาณพ สิทธิเดช ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พาผู้แทนคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป Dr. Pierrick Fillon-Ashida เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ณ Asian Institute of Technology (AIT) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558


กลับไปหน้าบทความ