การเยี่ยมชมพบปะพูดคุยในประเด็นต่างๆกับนักเรียนไทยในอังกฤษ ณ London School of Economics and Political Science

23/01/2020

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และทีมงาน สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มาร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ที่เดินทางมาร่วมประชุม Education World Forum ณ กรุงลอนดอนระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 โดยในวันแรกที่คณะเดินทางมาถึงกรุงลอนดอน ได้เดินทางไปเยี่ยมพบปะพูดคุยในประเด็นต่างๆกับนักเรียนไทยในอังกฤษ ณ London School of Economics and Political Science


กลับไปหน้าบทความ