กิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและนักวิจัยไทยในสหราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน

23/01/2020

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และทีมงาน สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและนักวิจัยไทยในสหราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน ในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ได้กล่าวบรรยายและพบปะพูดคุยกับนักวิจัย นักเรียนทุนปริญญาเอก จำนวน 50 คน


กลับไปหน้าบทความ