การประชุม Horizon 2050: Toward a greener, smarter world

10/02/2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญไปร่วมการประชุม The Annual ScienceBusiness Network Conference ในหัวข้อ " Horizon 2050: Toward a greener, smarter world " ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ING กรุงบรัสเซลส์ จัดโดย ScienceBusiness Network ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านอุตสาหกรรม การวิจัย และด้านนโยบาย ที่สมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานจาก Industry, Academia, Group members และ Public organizations
โดยได้เข้าร่วมการประชุมใน Session ต่างๆ ดังนี้

- Plenary I: Quo vadis? Implications for S&T in an increasingly turbulent world

โดยคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย
Patrick Child, Deputy Director-General, DG Research & Innovation, European Commission
Paolo Ferrão, President, COST Association
Alice Gast, President, Imperial College London
Christian Thomsen, President, Technische Universität Berlin
Michel van der Bel, President, Microsoft EMEA
และมี Maryline Fiaschi, Managing Director, Science|Business ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

- Plenary II – Green dreams: Can Europe’s climate ambitions inspire a new era of global R&I cooperation?

โดยคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย
Clara de la Torre, Deputy Director-General, DG Climate Action, European Commission
Daan du Toit, Deputy Director-General, South African Dept of Science & Innovation
Håkon Haugli, Chief Executive Officer, Innovation Norway
Ilkka Niemelä, President, Aalto University
และมี Simon Pickard, Network Director, Science|Business ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

- Keynote Speech - Powering ahead: How energy policy and innovation can deliver on the European Green Deal โดย Ditte Juul-Jørgensen, Director-General, DG Energy, European Commission

- Plenary III – AI Rules: Can Europe take a lead in the global race?

โดยคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย
Kim Jorgensen, Head of Cabinet for Executive Vice President Vestager, European Commission

Bertrand Braunschweig, Director for Research Coordination, AI Plan for Humanity, Inria

Rutger Engels, Rector Magnificus, Erasmus University Rotterdam

Nina Kopola, CEO & Director General, Business Finland

Maria Manuel Leitão Marques, Vice Chair, IMCO Committee & Member, European Parliament

และมี Carlos Härtel, Special Advisor, Science|Business ทำหน้าที่เป็น Modulator

- Parallel Sessions – Tectonic shifts: A new landscape for future S&T leaders ในหัวข้อ
Game changers: Training the next generation of green, smart innovators

โดยคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย
François Bertrand, Vice President Academic & Research, Polytechnique Montreal

Joseph Klafter, Senior Advisor, Council of Higher Education (Israel)

Paola Mazzuchelli, Secretary General, Association of European Renewable Energy Centres

Harry McCann, Founder & Co-Chair, Digital Youth Council (Ireland)

Sinan Tumer, Founder & CEO, iBC Insights
และมี Antoine Rayroux, Senior Advisor International, Science|Business ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

- Plenary IV – Blue skies ahead: How will frontier research respond to Europe’s new ambitions?

โดยคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย
Mauro Ferrari, President, European Research Council
Jaak Aaviksoo, Rector, Tallinn University of Technology

Detlef Günther, Vice-President for Research & Corporate Relations, ETH Zurich

Rosa Menéndez, President, Spanish National Research Council (CSIC)

และมี Richard L. Hudson, Editor-in-Chief and Vice Chair of the Board, Science|Business ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

- Plenary V – 2020 vision: What does the future hold for Horizon Europe?

โดยคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย
Stefan Kaufmann, Member & Spokesperson for the Education, Research, Science and Technology Assessment Committee, German Bundestag

Paul Webb, Head of Unit, Budget and Multiannual Financial Framework Synergies, DG RTD, European Commission

Thom Palstra, Rector Magnificus, University of Twente

Debora Revoltella, Chief Economist & Director, Development Division, European Investment Bank

Walter Weigel, Chief Scientific Officer & Vice President, European Research Institute, Huawe

และมี Maryline Fiaschi, Managing Director, Science|Business ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

การประชุม Horizon 2050: Toward a greener, smarter world ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆของยุโรป และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประสานการทำงานกับหน่วยงานของสหภาพยุโรปมากเนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ของคณะกรรมาธิการยุโรป ( European Commission) ชุดใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ในช่วงระยะอีก 5 ปีข้างหน้า ที่จะให้ยุโรปเป็นทวีปแรกที่มีการดูแลด้านสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างดีเพื่อให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยมีแผนที่จะทุ่มเทงบประมาณและให้การสนับสนุนด้านการเงินมากถึง 1 ล้านล้านยูโรสำหรับในช่วง 10 ปีข้างหน้า (ภายในปี ค.ศ. 2030) เพื่อการเปลี่ยนผ่านให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้ภูมิภาคยุโรปมีบทบาทเป็นผู้นำของโลกในการกำกับดูแลด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligent) นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยุโรปชุดใหม่จะมีการเปิดตัวแผนงานวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป Horizon Europe ในปี ค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของยุโรปที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยคาดว่าจะมีงบประมาณมากถึง 1 แสนล้านยูโร ครอบคลุมแผนงานในช่วงปี ค.ศ.2021 ถึง ค.ศ.2027

การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับทราบถึงนโยบาย European Green Deal และ แผนงานวิจัยและนวัตกรรม Horizon Europe ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปแล้ว ยังมีโอกาสได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ตลอดจนโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและยุโรปกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย โดยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนประมาณ 300 คน จึงนับว่าเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นอย่างยิ่ง


กลับไปหน้าบทความ