ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุน Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) European Fellowships (EF) และ Global Fellowship (GF)

11/03/2020

ด้วย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับการประสานจาก Dr. Susanne RENTZOW-VASU, EURAXESS Worldwide, Regional Representative EURAXESS ASEAN ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวดีสำหรับนักวิจัยไทยและนักวิจัยยุโรป เพื่อขอรับทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป ซึ่งมีรายละเอียดที่สรุปได้ ดังนี้

-นักวิจัยไทย  เพื่อขอรับทุน MariSklodowska-Curie Action (MSCA) European Felloships(EF): Carrying out a Postdoc Research Project in Europe และ

- นักวิจัยของประเทศในสหภาพยุโรปรวมทั้ง EU Associated Countries และ สหราชอาณาจักร (UK) เพื่อสมัครขอรับทุน MariSklodowska-Curie Action (MSCA) Global Felloships (GF) Hosting a European Postdoc in Thailand 

- ทุนวิจัยทั้งสองข้างต้น ให้การสนับสนุนการวิจัยในทุกสาขาอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่สาขาฟิสิกส์ไปจนถึงภาษาศาสตร์ และจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพไปจนถึงสาขาการพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์

- ทุนวิจัยที่จะได้รับนี้จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย เงินเดือนเพื่อเป็นค่าครองชีพ การเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม เครือข่าย และการวิจัย 

- เปิดรับสมัครในวันที่ 8 เมษายน 2563 และปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2563 

- คุณสมบัติของนักวิจัยที่สามารถสมัครขอรับทุนวิจัยนี้ จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 4  ปี เมื่อนับถึงวันปิดรับสมัครทุนวิจัยฯ

- ระยะเวลาในการได้รับทุน Fellowship นี้ 12 - 24 เดือน
 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:

European Fellowships (EF): https://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20200311114034-pdf.pdf

Global Fellowship (GF): https://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20200311113843-pdf.pdf


กลับไปหน้าบทความ