ทุนวิจัยใน Individual Fellowships (IF) ประจำปี 2563

20/05/2020

โครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Horizon 2020 ซึ่งเป็นรอบแผนงานด้านวิจัยและนวัตกรรมฉบับที่ 7 ของสหภาพยุโรป ได้ประกาศให้ทุนวิจัยในสาขา Individual Fellowships (IF) ประจำปี 2563 โดยเป็นทุนวิจัยที่เปิดให้แก่นักวิจัยทั่วโลกให้ได้มีโอกาสเข้ามาดำเนินการวิจัยในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ ๆ ในการทำวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาทางอาชีพของนักวิจัยทั้งในภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ โดยจะเปิดรับสมัครเฉพาะนักวิจัยที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาเอกแล้วเท่านั้น

ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2563 สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/2020-call-msca-individual-fellowship-open-apply-europes-most-prestigious


กลับไปหน้าบทความ