ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา พบปะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับศาสตราจารย์ Patrick Sorgeloos เพื่อหารือโครงการความร่วมมืออียู-อาเซียน ณ ร้านอาหารไทยออร์คิดในเบลเยียม

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พบปะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับศาสตราจารย์ Patrick Sorgeloos เพื่อหารือโครงการความร่วมมืออียู-อาเซียน ณ ร้านอาหารไทยออร์คิดในเบลเยียม


กลับไปหน้าบทความ