รายชื่อ 14 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที่สหภาพยุโรปเห็นควรให้สามารถเดินทางเข้าโซนเชงเก้น

01/07/2020

สหภาพยุโรปเปิดเผยรายชื่อ 14 ประเทศ (รวมประเทศไทยด้วย) ที่สหภาพยุโรปเห็นควรให้สามารถเดินทางเข้าโซนเชงเก้น (ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเชนสไตน์) ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม อย่างไรก็ดี รายชื่อดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียงข้อแนะนำสำหรับประเทศสมาชิก

ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์เดินทางมายุโรปจึงควรต้องตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับประเทศที่ตนประสงค์เดินทางมาอีกครั้งเพื่อความชัดเจนว่า ผู้ที่จะเดินทางมาจากประเทศไทยจะเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวได้หรือไม่ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และภายใต้เงื่อนไขใด (หากมี)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/30/council-agrees-to-start-lifting-travel-restrictions-for-residents-of-some-third-countries/?fbclid=IwAR0IVeTGPRUkPQg7Z6WuCkpyRT3X3p3zplnub-yLw_PHNPNFUbmip5Mfm1U

ที่มา: Royal Thai Embassy in Brussels

 


กลับไปหน้าบทความ