สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรม Bike for Dad

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรม Bike for Dad ณ ศูนย์กีฬาทหารประจำเมือง Duisburg โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 129 คน ซึ่งดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย


กลับไปหน้าบทความ