สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเปิดตัวโครงการให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

03/07/2020

กระทรวงการศึกษาและวิจัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (the Federal Ministry of Education and Research, BMBF)  ประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนในสถาบันวิจัยท้องถิ่นและบริษัทที่มีการทดลองเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากวัคซีนสำหรับไวรัส SARS-CoV-2 ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงการศึกษาและวิจัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนผ่านกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) ซึ่งเป็น องค์กรระดับสากลที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยมี จุดประสงค์ในการเร่งพัฒนาวัคซีนใหม่ ๆ เพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องการ ผลักดันให้ประชาชนทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยครั้งใหม่นี้จะช่วยเร่งการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้สามารถนำมาใช้ในเยอรมนีให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจุดมุ่งหมายหลักของการให้ทุนวิจัยครั้งนี้ คือ การพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมให้ได้ภายในปี 2564 โดยจะมุ่งเน้นการสนับสนุนการทดลองทางคลินิก ขยายขีดความสามารถของการวิจัย และเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับวัคซีนที่จะถูกทดสอบ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มพิเศษในเยอรมนี เช่น บุคคลากรด้านสาธารณสุข ในระดับที่กว้างขึ้น และส่งเสริมการใช้วิทยากรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จและการยอมรับในการพัฒนาวัคซีน

สาขาในการให้ทุนวิจัย

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนี้ จะสนับสนุนโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดในอุตสหากรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อได้ ดังนี้

  • การพัฒนาและทดสอบวัคซีนทางคลินิกในระยะ 1-3:  โดยต้องเป็นการพัฒนาวัคซีนเพื่อจัดการกับไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งมีการทดลองเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และการทดลองทางคลินิกครั้งแรกจะต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
  • การขยายกำลังการผลิตและขีดความสามารถในการบรรจุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นในโรงงานผลิตยาหรือวัคซีนในเยอรมนีเท่านั้น แต่ผู้รับทุนสามารถจ้างหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วงในการผลิตและบรรจุวัคซีนได้
  • การขยายขีดความสามารถในการทดลองทางคลินิกในเยอรมนี ซึ่งรวมถึงการนำอาสาสมัครเข้ามาทำการทดลองทางคลินิกในระยะ 2 และ 3

ผู้รับทุน

ผู้ที่สิทธิ์สมัครขอรับทุนวิจัยได้แก่บริษัทซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในเยอรมนี โดยกิจกรรมในการพัฒนาและการทดสอบวัคซีนต้องถูกดำเนินการในเยอรมนีเช่นเดียวกัน นอกจากบริษัทเชิงพาณิชย์แล้ว หน่วยงานอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสามารถเข้าร่วมรับทุนวิจัยในฐานะผู้รับจ้างเหมาช่วงได้เช่นกัน โดยโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนี้จะปิดรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สำหรับหน่วยงานประเทศไทยที่สนใจในการสมัครเข้ารับทุนนี้ จำเป็นต้องหาบริษัทในเยอรมนีมาเป็นพันธมิตรร่วมในการสมัคร โดยหน่วยงานในไทยจะสามารถรับทุนในฐานะผู้รับจ้างเหมาช่วงได้เท่านั้น โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20200629133928-pdf.pdf


กลับไปหน้าบทความ