การประชุม COVID-19 Research Synergies Meetings

16/07/2020

เครือข่ายวิจัย Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่ระบาดในโลก จะจัดการประชุมออนไลน์ “COVID-19 Research Synergies Meetings” ในวันที่ 16 17 20 และ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีการเชิญหน่วยงานให้ทุน นักวิจัย และภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับนานาชาติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เนื้อหาหลักของการประชุมจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 และมีจุดประสงค์เพื่อจัดสร้างแพลตฟอร์มในการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างนักวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สร้างการเชื่อมต่อระหว่างโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นความก้าวหน้า อุปสรรค และช่องว่างของการวิจัย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวได้ผ่านทาง Zoom หรือ Youtube โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหัวข้อของการประชุมทั้ง 4 วัน ดังนี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 - 22.00 (เวลาประเทศไทย)

หัวข้อการประชุม: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_oRkFiTkISu2uIPx62zPNaw

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HMTVlqhA9D4&feature=youtu.be

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 - 22.00 (เวลาประเทศไทย)

หัวข้อการประชุม: การรักษาโรคโควิด-19

Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_YYTd_NqeQbO9596B5NTsRw

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mQfZlN8eQbw&feature=youtu.be

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 - 22.00 (เวลาประเทศไทย)

หัวข้อการประชุม: การเตรียมการเพื่อรับมือกับการระบาดรอบที่ 2

Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_E4tItCRmTG-vTiaJZWjb9Q

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XgtsHpkATvc&feature=youtu.be

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 - 22.00 (เวลาประเทศไทย)

หัวข้อการประชุม: การเตรียมการเพื่อรับมือกับการระบาดรอบที่ 2

Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_DZ9GFLodQhmQzRQW0NIgLg

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UmWEfW7YtyM&feature=youtu.be

 

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการประชุมได้ที่ https://www.glopid-r.org/covid-19-research-synergies-meetings/

 


กลับไปหน้าบทความ