โครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป อีราสมุส พลัส (Erasmus +) ประกาศให้ทุนใน 40 หลักสูตรใหม่

11/08/2020

โครงการทุนการศึกษาของสหภาพยุโรป อีราสมุส พลัส (Erasmus +) เป็นโครงการที่ให้ทุกการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิชาการจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศไทย โดยทุนที่มอบให้นั้นเป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าเดินทางไปจนถึงค่าที่พักและอาหาร ตลอดจนค่าเล่าเรียน และประกันต่าง ๆ และเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการ คือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการศึกษาระหว่างประเทศ สร้างสัมพันธไมตรี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างประเทศได้มาศึกษาในสหภาพยุโรป และยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของยุโรปอีกด้วย

โดยทางโครงการอีราสมุส พลัส ได้มีการให้ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทร่วม (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)  ซึ่งมอบทุนสำหรับเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่อยู่ภายใต้โครงการอีราสมุส พลัส ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาโทครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย แต่ละหลักสูตรจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยจากประเทศในสหภาพยุโรปตั้งแต่สามประเทศขึ้นไป โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในยุโรปอย่างน้อย 2 แห่งขึ้นไป และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหรือปริญญาบัตรร่วม

โดยล่าสุดมีการประกาศให้ทุนการศึกษาใน 40 หลักสูตรใหม่ (https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2020_emjmd_-_web_selection_results_40.pdf) โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2564 ซึ่งหากนับรวมกับการให้ทุนในหลักสูตรที่มีอยู่แล้วจะมีหลักสูตรให้เลือกสมัครถึง 120 หลักสูตร โดยผู่ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/40-new-joint-masters-join-erasmus-mundus-catalogue


กลับไปหน้าบทความ