สหภาพยุโรปประกาศให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการ EU Green Deal Call

01/10/2563

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการเสนอแผนนโยบาย Green Deal ซึ่งเป็นนโยบายการลดและต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายขับเคลื่อนยุโรปสู่สังคมไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ. 2050 คณะกรรมาธิการได้กำหนดภารกิจที่จะต้องดำเนินการดังนี้

 • การลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
 • พัฒนายานยนต์และขนส่งสาธารณะที่สะอาด ต้นทุนถูกลง และส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้โดยสาร
 • ลดการปล่อยคาร์บอนของภาคการผลิตพลังงาน
 • ปรับปรุงอาคารและที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพทางพลังงานที่สูงขึ้น และ
 • ทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติในการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตัดสินใจประกาศเปิดตัวโครงการให้ทุนวิจัยจำนวน 1 พันล้านยูโร ในชื่อโครงการ EU Green Deal Call เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและจัดการกับวิกฤตการณ์ทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยปกป้องระบบริเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของยุโรป โดยถือเป็นมาตรการฟื้นฟูยุโรปหลังจากประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเปิดให้ทุนวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายและครั้งใหญ่ที่สุดภายใต้โครงการ Horizon 2020 ก่อนที่จะเดินหน้าสู่กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 9 หรือ โครงการ Horizon Europe  ในปี ค.ศ. 2021

โดยคณะกรรมาธิการยุโรปมุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใน 10 สาขา โดยแบ่งเป็น 8 สาขาที่หวังให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้นและระยะกลางต่อนโยบาย Green Deal ดังนี้

 1. การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ
 2. การจัดหาพลังงานสะอาดและราคาย่อมเยา
 3. อุตสาหกรรมสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน
 4. อาคารประหยัดพลังงานและทรัพยากร
 5. การขนส่งอัจฉริยะและยั่งยืน
 6. ยุทธศาศาสตร์จากฟาร์มสู่ปลายส้อม
 7. ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
 8. สังคมไร้มลพิษ

และอีก 2 สาขา ที่หวังให้เกิดผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว คือ 1) การสร้างเสริมความรู้และปัญญา และ 2) การเสริมสร้างขุมพลังของมวลประชาชน

โดยทางโครงการจะปิดรับสมัครในวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจะสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายะละเอียดการเปิดรับสมัครในแต่ละสาขาและหัวข้อการวิจัยได้ที่ https://bit.ly/3cNVrDW

 


กลับไปหน้าบทความ