ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘


กลับไปหน้าบทความ