ทุนสำหรับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกในยุโรป

06/04/2021
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศให้ทุนสำหรับการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกในยุโรป ในประเทศและสาขาต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รวมบรวมมาให้ดังนี้

ทุนวิจัยปริญญาเอกในสาขา Advanced machine learning for Innovative Drug Discovery: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/europe-15-phd-positions-under-msca-itn-project-aidd-advanced-machine-learning

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขา Engineering Solutions for the Process Industry ณ ประเทศไอร์แลนด์: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/ireland-6-postdoctoral-fellowships-available-within-msca-cofund-project-process

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขา Health Life Sciences ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/38-postdoctoral-fellowships-health-life-sciences-university-oslo-norway

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศโปแลนด์: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/poland-35-postdoctoral-fellowships-available-under-msca-cofund-pasific

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขา Life Sciences ณ ประเทศออสเตรีย: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/austria-20-postdoctoral-fellowships-available-life-sciences


กลับไปหน้าบทความ