สหภาพยุโรปประกาศให้ทุนในการทำวิจัยศึกษาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ต่าง ๆ

16/04/2021

สหภาพยุโรปประกาศให้ทุนในการทำวิจัยศึกษาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่

1) FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-01

2) Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2021-emergency-02

 


กลับไปหน้าบทความ