การประเมินข้อมูลความเสี่ยงและประโยชน์จากการฉีดวัคซีนของบริษัท AstraZeneca และ Johnson & Johnson

26/04/2021
หลังจากคณะกรรมการความปลอดภัยขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency, EMA) ได้ประเมินข้อมูลความเสี่ยงและประโยชน์จากการฉีดวัคซีนของบริษัท AstraZeneca และ Johnson & Johnson และได้ข้อสรุปว่าประโยชน์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของทั้งสองบริษัทยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุที่สูงกว่า 18 ปี ดังนั้นจึงแนะนำให้ประเทศในสหภาพยุโรปดำเนินการฉีดวัคซีนจากทั้งสองบริษัทนี้ต่อไป

ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่พบหลังจากการฉีดวัคซีนของจากทั้งสองบริษัทนี้ พบว่าอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง และอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายในไม่กี่วัน ในขณะผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงนั่นคือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันและภาวะระดับเกล็ดเลือต่ำนั้นมีอัตราการเกิดที่ต่ำมาก โดยเฉลี่ยแล้วโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงดังกล่าวอยู่ที่ 1 ใน 100,000 ราย หลังจากได้รับวัคซีน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของข้อสรุปว่าประโยชน์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของทั้งสองบริษัทยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการความปลอดภัยขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปยังได้แนะนำให้ดำเนินการฉีดวัคซีนโดสที่สองต่อไปได้ในกรณีของวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca  เพราะถ้าหากไม่มีอาการผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนโดสแรก โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงในโดสที่ 2 ก็คาดว่าจะไม่มีหรือมีน้อยเช่นกัน โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ในระยะเวลา 4-12 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนโดสแรก

ด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เช่น สาธารณรัฐเช็ก อิตาลี และเบลเยียม ดำเนินการฉีด วัคซีนจากบริษัท AstraZeneca ต่อไป และได้เริ่มใช้วัคซีนจากบริษัท Johnson & Johnson ฉีดให้กับประชากรแล้ว แต่ในบางประเทศอาจจะมีการกำหนดกลุ่มอายุของประชากรที่จะได้รับวัคซีนดังกล่าว ในกรณีประเทศเบลเยียมมีการกำหนดกลุ่มอายุประชากรสำหรับการฉีดวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca โดยจะฉีดให้แก่ประชากรอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป (ก่อนหน้านี้กำหนดไว้ที่ 56 ปีขึ้นไป) ในขณะที่อนุญาตให้ใช้วัคซีนจากบริษัท Johnson & Johnson กับทุกกลุ่มอายุ เป็นต้น

ที่มา: 

https://www.youtube.com/watch?v=HeEecXcOtAw&ab_channel=EuropeanMedicinesAgency

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-benefits-risks-context

https://www.vrt.be/vrtnws/en/2021/04/24/belgium-lowers-age-limit-for-astrazeneca-and-johnson-johnson-vac/


กลับไปหน้าบทความ