หลักสูตรภาคฤดูร้อนด้านการทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

01/05/2021

สำหรับผู้ที่สนใจ SciTechDiploHub บาร์เซโลนา กำลังจะจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อนด้านการทูตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในระหว่างวันที่ 9-23 กรกฎาคม 2564 โดยหลักสูตรรวบรวมคอรส์ทั้งหมดกว่า 40 ชม. ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ด้านการทูตวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จนไปถึงการทูตด้านเทคโนโลยี โดยมีค่าลงทะเบียนเรียน 1,300 ยูโร สามารถสมัครได้จนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรและการสมัครเข้าเรียนอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ibei.org/en/general-information_132881

 


กลับไปหน้าบทความ