สัมมนา “Launch of Horizon Europe in the Brussels-Capital Region - Focus on the Green & Digital Transitions"

10/05/2021

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมสัมมนา “Launch of Horizon Europe in the Brussels-Capital Region - Focus on the Green & Digital Transitions" ซึ่งจัดโดย NCP Brussels โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่างๆดังนี้

Part 1: Horizon Europe in a political context ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Launch of the Horizon Europe programme in the Brussels-Capital Region โดยมีผู้ให้การบรรยายประกอบด้วย

- Babara Trachte ตำแหน่ง Secretary of State for R&I, Government of the Region Brussels-Capital

- Marie-Carmen Bex ตำแหน่ง Deputy Director General, Innoviris, Brussels Institute for R&I

- Isabelle Grippa ตำแหน่ง CEO, hub brussels, Brussels Business Support Agency และ

- Julien Guerrier ตำแหน่ง Director for Common Policy Centre, DG RTD โดยกล่าวถึงประเด็น Horizon Europe: a new strategic approach to enable the green and digital transition

Part 2: Horizon Europe in practice ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนของ 2nd pillar “Global challenges and European industrial competitiveness” ซึ่งเน้นใน cluster ต่างๆได้แก่ Digital, Industry and Space (cluster 4), Climate, Energy and Mobility (cluster 5) and Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (cluster 6) โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

- Horizon Europe: The Research and Innovation Programme (2021-2027) For Green, Healthy, Digital and Inclusive Europe ให้การบรรยายโดย Ji-Hyeon Kim Vanguers, NCP Brussels

- European Innovation Council(EIC) ให้การบรรยายโดย Stijn Maas, Innoviris, International Project Advisor, Belgium representative to Horizon Europe EIC Programme Committee

- Horizon Europe Partnerships ให้การบรรยายโดย Beata Bibrowska, International Project Advisor, Belgium representative to Horizon Europe PC Culture and PC Inclusive Society and Civil Security for Society

- Horizon Europe Missions ให้การบรรยายโดย Sophie Lemahieu, Innoviris, International Project Advisor, Belgium representative to Horizon Europe PC Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

- Climate neutral and smart Cities Missionให้การบรรยายโดย Anna Lisa Boni, EuroCities, Secretary General, Member of the Mission Board on Climate neutral and Smart Cities

- Horizon Europe Implementation, NCP Services ให้การบรรยายโดย Ji-Hyeon Kim Vanguers, NCP Brussels, NCP Coordinator

- Testimonies of Horizon 2020 benefiaries


กลับไปหน้าบทความ