กองทุน Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) เปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อมาทำงานวิจัยในยุโรป

30/03/16

กองทุน Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) ต้องการส่งเสริมงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก (post-doctoral research) จึงประกาศให้ทุยวิจัยแก่นักวิจัยเพื่อมาทำงานวิจัยในยุโรปเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่จำกัดเชื้อชาติของผู้สมัคร หรือ สาขาการวิจัย โดยจะมีการจัดงานให้ข้อมูลของทุนนี้ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 - 11.00 ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/singleNews/53873


กลับไปหน้าบทความ