ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2016

27/04/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2016 ณ Brussels Exhibition Center อีกทั้งยังเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการประมง IUU และแรงงานไทยต่อภาคธุรกิจยุโรป เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559


กลับไปหน้าบทความ