ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม STS Forum Council Meeting

13/05/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม STS Forum Council Meeting เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ Centre National de la Recherche Scientifique  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการประชุมระดับคณะกรรมการเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมประจำปีครั้งที่ 13 หรือ STS Forum Annual Meeting  ในวันที่ 2 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ Kyoto International Convention Center เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


กลับไปหน้าบทความ