ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม TSAC 2016

17/05/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 5 (The 5 th Thai Student Academic Conference หรือ TSAC2016) เมื่อวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ เมืองอัลเกโร ประเทศอิตาลี โดยหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้คือ "สร้างสรรค์สังคมด้วยงานออกแบบ - Design for social innovation” ซึ่งเป็นโอกาสที่นักคิด นักวิจัย และนักเรียนไทยในต่างแดนจากหลากหลายสาขาวิชา ได้มาร่วมกันปลุกพลังสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ ผ่านมุมมองใหม่จากโครงการและงานวิจัยของเครีอข่ายนักเรียนไทยทั่วภาคพื้นยุโรป 

 


กลับไปหน้าบทความ