ดร. มาณพ สิทธิเดช ร่วมเปิดงาน Training in Research & Innovation Management

23/05/16

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 59 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม“Training in Research & Innovation Management” ณ มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 59 - 3 มิ.ย. 59 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานของไทยที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยทางสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมการจัดการอบรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าของการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทยและประเทศเบลเยียม โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม


กลับไปหน้าบทความ