ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา

30/05/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อีกทั้งได้เข้าร่วมเทศกาลผลไม้ไทยในกรุงเวียนนา ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลไม้ไทย ขนมไทย ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป และสินค้าจากประเทศไทยโดยชุมชนชาวไทยในกรุงเวียนนา รวมทั้งมีการสาธิตการแกะสลักผลไม้ไทย


กลับไปหน้าบทความ