ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือและเยี่ยมดูกิจการของ INVE Technologies

31/05/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำท่านเอกอัครราชทูต บุษยา มาทแล็ง และทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือและเยี่ยมดูกิจการของ INVE Technologies ที่เมือง Dendermonde โดยทางบริษัทได้บรรยายถึงภาพรวมการสร้างความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงประมงกับประเทศไทย ทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และด้านการค้าระหว่างประเทศไทยและเบลเยียม นั้น โดยในการเยี่ยมดูกิจการของ INVE Technologies ในครั้งนี้ ทาง INVE Technologies ยังได้เชิญ Prof. em. Dr. Patrick Sorgeloos ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ประจำ University of Ghent (BE) ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงของโลกด้านการเพาะเลี้ยงประมง และมีประวัติในการสร้างความร่วมมือด้านการประมงกับประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 และยังได้เชิญผู้แทนคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป Dr. Pierrick Fillon-Ashida ที่ได้ทำงานประสานความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ มาร่วมเยี่ยมดูกิจการของ INVE Technologies ด้วย


กลับไปหน้าบทความ