การประชุม

22/06/16
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์  พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เข้าร่วม  การประชุม "Coordination Meeting on Training and Tutoring Initiative" ซึ่งเป็นโครงการ Training and Tutoring ที่ทำการฝึกอบรมในด้าน Nuclear and radiation safety ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงาน Instrument of nuclear safety cooperation ของ EuropeAid ของ European Commission ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559


กลับไปหน้าบทความ