การหารือในประเด็นทุนวิจัยของโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions

05/07/16

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เข้าพบ นาย Manel Laporta Grau เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อหารือในประเด็นทุนวิจัยในโครงการ Marie Skłodowska-Curie actions ซึ่งเป็นแผนงานภายใต้โครงการ Horizon 2020 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังได้ปรึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่องค์กร และนักวิจัยจากประเทศไทยจะสมัครขอรับทุนประเภทต่าง ๆ ภายใต้โครงการนี้


กลับไปหน้าบทความ