ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอร์ซอ

18/08/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เพื่อรายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

พร้อมกันนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดชและภรรยา ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ในโอกาสที่ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (นายมนัสวี ศรีโสดาพล) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกวุฒิสภาโปแลนด์-ไทย และทีมประเทศไทย ณ กรุงวอร์ซอ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559


กลับไปหน้าบทความ