ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

19/08/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับภรรยาและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (นางบุษยา มาทแล็ง) ร่วมกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เนื่องในโอกาสที่ ครม. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศแทนนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงฯ คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์


กลับไปหน้าบทความ