การประชุมคณะกรรมการบริหาร(ทีมประเทศไทย) กลุ่มนอร์ดิก/บอลติก ณ กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

25/09/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร(ทีมประเทศไทย) กลุ่มนอร์ดิก/บอลติก ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2559 ณ กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีสถานเอกอัครราชทูต 4 แห่ง ประกอบด้วย โคเปน เฮลซิงกิ ออสโล และสตอกโอล์ม กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ และหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆที่มีสำนักงานในต่างประเทศที่ดูแลกลุ่มประเทศนอร์ดิก/บอลติก เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินสถานการณ์ภาพรวมในภูมิภาค/อนุภาค รวมทั้งท่าทีและนโยบายของประเทศกลุ่มนอร์ดิก/บอลติกต่อประเทศไทย การประสานความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ดำเนินความสัมพันธ์ไทยต่อประเทศนอร์ดิก/บอลติก และประสานการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2560 เพื่อบูรณาการการทำงานกันเป็นทีมประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การทำงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในโอกาสที่ไปเยือนไอซ์แลนด์ในครั้งนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนอกระบบฯ (กศน.) ที่โรงเรียน Alholsskoli และเข้าร่วมงานเพื่อพบปะกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ นอกจากนี้ยังได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ การประชุมกับนักวิชาการต่างๆในประเด็นด้าน Artic ที่มหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ รับฟังการบรรยายโดย Iceland Responsible Fisheries (IRF) ที่สำนักงาน IRF รับฟังการบรรยายเกียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไอซ์แลนด์โดย Arion Bank การสัมมนาในหัวข้อ Discover Thailand Business Opportunities ที่สภาหอการค้าไอซ์แลนด์


กลับไปหน้าบทความ