การประชุมประจำปี 2559 ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER Conference 2016)

29/09/16

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.))  ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปี 2559 ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER Conference 2016) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระปัจจุบัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงแรม Thon EU กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยสำนักงาน ปว.(บซ.) ได้รับเกียรติจากนางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานเปิดการประชุม  การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ครั้งแรกของสำนักงาน ปว.(บซ.) ในฐานะเจ้าภาพหลัก โดยหัวข้อของการประชุมครั้งนี้คือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก (S-curve Industry) ของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0


กลับไปหน้าบทความ