การประชุมด้านเภสัชกรรมร่วมกับ อย. จากประเทศไทย และ EFPIA

30/09/16

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับคณะจากองค์การอาหารและยา (อย.) จากประเทศไทย ซึ่งนำโดยนายประพนธ์ อังตระกูล รองเลขาธิการ อย.  เข้าร่วมการประชุมกับคณะทำงานจาก สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมเภสัชกรรมยุโรป (EFPIA) ดร. Pierrick Fillon ผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และดร. Patrick Deboyser อัครราชทูตที่ปรึกษา ด้านสุขภาพ อาหาร และยาของสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบระเบียบข้อบังคบของอุตสาหกรรมยาในยุโรป และการพัฒนาล่าสุดของวงการอุตสาหกรรมยาในยุโรป รวมไปถึงมุมองของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อพัฒนายาวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา


กลับไปหน้าบทความ