European Researchers’ Night 2016: หุ่นยนต์เด็ก iCub

30/09/16

ชื่อนักวิจัย: Francesca Stramandinoli

รายละเอียด: นาง Francesca Stramandinoli ได้พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเท่ากับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นมาซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถมองเห็น ได้ยินเสียง รับรู้ถึงการสัมผัส และเรียนรู้จากสิ่งรอบกายได้คล้ายมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ชั้นสูง หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเข้าใจภาษาและตอบสนองต่อคำสั่งของมนุษย์ได้ โดยจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ เป้าหมายของการพัฒนาคือหวังว่าจะให้เป็นผู้ช่วยในบ้านโดยช่วยทำงานบ้านและให้ความช่วยเหลือแก่คนชราและคนพิการ


กลับไปหน้าบทความ