European Researchers’ Night 2016: การเพิ่มมูลค่าให้แก่เปลือกเมล็ดโกโก้

30/09/16

ชื่อนักวิจัย: Letricia Barbosa Pereira

รายละเอียด: นาง Letricia ได้ศึกษากรรมวิธีการนำเมล็ดโกโก้มาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นอาหาร และได้พบว่าส่วนเปลือกของเมล็ดโกโก้นั้นเหลือทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย อีกทั้งยังกลายเป็นขยะอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้นาง Letricia จึงได้ทำวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เปลือกเมล็ดโกโก้ โดยนำไปแปรรูปผ่านการบดให้เป็นผงและนำไปผสมกับแป้งสาลี ซึ่งแป้งผสมผงจากเปลือกเมล็ดโกโก้นี้สามารถนำไปผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมปัง เส้นพาสต้า บิสกิต โยเกิร์ต และไอศกรีม ซึ่งในไอศกรีม ได้นำแป้งผสมผงจากเปลือกเมล็ดโกโก้นี้ไปใช้ทดแทนไขมัน ทำให้ได้เป็นไอศกรีมไขมันต่ำซึ่งดีต่สุขภาพเมื่อเทียบกับไอศกรีมทั่วไป และไอศกรีมชนิดนี้ก็ได้วางขายตามท้องตลาดในบางประเทศในยุโรปเรียบร้อยแล้ว


กลับไปหน้าบทความ