European Researchers’ Night 2016: ชุดทดสอบสารพิษจากราในพืชผลทางการเกษตร

30/09/16

ชื่อนักวิจัย: Michalina Oplatowska-Stachowiak

รายละเอียด: ปกติพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด เป็นต้น มีความเสี่ยงที่จะพบการเจริญเติบโตของรา ซึ่งราพวกนี้จะผลิตสารพิษออกมาเรียกว่า ไมโคทอกซิน (mycotoxin) ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้บริโภค เช่น ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ถึงแม้ว่าจะได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อย ด้วยเหตุนี้นาง Michalina จึงอยากคิดค้นวิธีที่จะป้องกันการได้รับไมโคทอกซินเข้าสู่ร่างกาย โดยพัฒนาชุดทดสอบสารพิษจากราที่ชื่อว่า ซีราลีโนน (zearalenone) เพื่อนำไปให้เกษตรกร และโรงงานอาหารนำไปใช้เพื่อตรวจสอบว่าพืชผลทางการเกษตรมีการปนเปื้อนกับสารพิษซีราลีโนน หรือไม่

ขั้นตอนการทดสอบนั้นง่ายมาก เพียงแค่นำพืชผลที่ต้องการทดสอบไปบดและนำไปละลายในตัวทำละลายที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการสกัดสารพิษออกมา จากนั้นก็นำตัวอย่างในรูปของเหลวไปผสมกับสารเคมีพิเศษและปล่อยทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นก็นำสารละลายที่ผสมไปหยดใส่ชุดทดสอบ โดยถ้ามีขีดสีแดง 2 เส้นปรากฏอยู่ ก็แน่ใจได้ว่าพืชผลของเราปราศจากสารพิษ แต่ถ้ามีขีดสีแดงปรากฏขึ้นเพียงขีดเดียว แสดงว่าพืชผลนั้นมีการปนเปื้อนกับซีราลีโนน

ข้อดีของชุดทดสอบนี้คือ ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการทดสอบได้อย่างมากจาก 2 วัน เหลือเพียงแค่ 10 นาที อีกทั้งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ในห้องปฏิบัติการ ทว่าสามารถนำไปใช้ในสถานที่จริงที่ใช้ในการผลิตอาหารได้เลย และท้ายสุดผลที่แสดงออกมามีความถูกต้องร้อยละ 100 เนื่องจากมีการออกแบบมาเฉพาะเพื่อตรวจหาซีราลีโนน

ส่วนข้อเสียก็คือ ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหาไมโคทอกซินได้เพียงชนิดเดียวก็คือ ซีราลีโนน แต่ในความเป็นจริงยังมีไมโคทอกซินชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ทางนักวิจัยจึงกำลังพัฒนาชุดทดสอบชนิดใหม่ที่สามารถใช้ทดสอบไมโคทอกซิน หลาย ๆ ชนิดได้ในเวลาเดียวกัน


กลับไปหน้าบทความ