European Researchers’ Night 2016: อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food)

30/09/16

ชื่อนักวิจัย: Manar Aoun

รายละเอียด: ทุกวันนี้ แนวคิดของการผลิตอาหาร ไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองต่อความหิว หรือเพียงแค่ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่จะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทางกายภาพและทางจิต ตัวอย่างเช่น เราทานส้ม หรือ ดื่มน้ำมะนาวเพื่อต้องการวิตามินซีเพื่อช่วยป้องกันเราไม่ให้เป็นหวัด การทานแครอทเพื่อพัฒนาสายตา การทานผักมีสีเพื่อให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคมะเร็ง หรือ การดื่มไวน์เพื่อให้เลือดสูบฉีดดีขึ้น เป็นต้น

นอกจากประเภทของสารอาหาร เรายังต้องคำนึงถึงปริมาณที่ได้รับด้วย ไม่ว่าสารอาหารนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าเรารับประทานเข้าไปในจำนวนเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ก็จะก่อให้เกิดโทษได้ เช่น ดื่มไวน์แล้วทำให้เลือดสูบฉีดดีขึ้น แต่ถ้าดื่มเยอะเกินไปก็จะทำให้เกินอาการมึนเมาได้ ดังนั้นควรทานอาหารโดยใช้หลักการตามพิระมิดอาหาร คือต้องมีความพอดีและเหมาะสมทั้งในเรื่องประเภทและปริมาณของอาหารแต่ละชนิดที่รับประทานเข้าไป


กลับไปหน้าบทความ