ดร. มาณพ สิทธิเดช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย)

07/10/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เพื่อหารือถึงการดำเนินงานของหน่วยงานทีมประเทศไทยที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันในทีมประเทศไทย

การประชุมคราวนี้แตกต่างจากการประชุมที่ผ่านมา โดยไม่ได้เป็นการจัดประชุมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด แต่เป็นการประชุมสัญจรเป็นครั้งแรก ซึ่งจัดที่ ห้องประชุมหอการค้าเมือง Seville แทน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯได้ร่วมกับหอการค้าเมือง Sevilla จัดสัมมนาในรูปแบบ lunch talk ก่อนในวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยและหารือลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเมือง Sevilla


กลับไปหน้าบทความ