ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้ร่วมกับคณะจากกรมประมง องค์การ NACA และองค์การ NACEE เพื่อพบปะหารือกับผู้แทนจาก EU

26/10/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้ร่วมกับคณะจากกรมประมง องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (NACA) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (NACEE) เพื่อพบปะหารือกับผู้แทนจากสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของยุโรป (European Aquaculture Technology and Innovation Platform: EATIP) ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (DG Research and Innovation) และประธานบริหารของเครือบริษัท INVE Aquaculture ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559 เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างอาเซียนและยุโรป


กลับไปหน้าบทความ