งานสัมมนา EURAXESS Links ASEAN

ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย post-doc และนักวิจัยไทยในสาขาต่างๆ ร่วมการสัมมนา "Advancing your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Researchers in Thailand” ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ซึ่งจัดโดย สวทช. SEA-EU-NET และกระทรวงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเทศมาเลเชีย

การสัมมนาดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพบปะหารือกับผู้แทนสถาบันวิจัย ชั้นนำของยุโรปต่างๆ รวมถึงให้ข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทุนต่างๆในยุโรป

การสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์

โปรแกรมงานสัมมนา EURAXESS Links ASEAN


กลับไปหน้าบทความ