ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม Startup Europe comes to Universities (SEC2U)

26/10/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เข้าร่วมการประชุม Startup Europe comes to Universities (SEC2U) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เพื่อรับฟังและอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพในยุโรป


กลับไปหน้าบทความ