ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุม 10 tech enablers: Europe’s rising university-industry clusters Conference

26/10/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เข้าร่วมการประชุม 10 tech enablers: Europe’s rising university-industry clusters ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เพื่อรับฟังการอภิปรายแบบหมู่คณะในประเด็น 10 กลุ่มเทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาของยุโรป ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และรัฐบาลในการสรรสร้างนวัตกรรมด้านดิจิตอล


กลับไปหน้าบทความ