ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Hans-Joachim Scholz และประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและเยอรมัน

07/11/16

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เดินทางไปยังเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Hans-Joachim Scholz ตำแหน่ง Head of the Department for European Affair and International Organization in Bavarian State Ministry for Education, Science and the Arts และประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและเยอรมัน


กลับไปหน้าบทความ