ดร. มาณพ สิทธิเดช นำคณะไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559

7/11/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้ประสานนัดหมายกับสถาบัน Fraundholfer institute IVV และสำนักงานใหญ่บริษัท Siemens เมืองมิวนิค เยอรมนี เพื่อนำคณะไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ซึ่งคณะประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการจากสถาบันอาหาร ตลอดจนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมผู้บริหารในธุรกิจอาหารหลักสูตร Innovation Food Entrepreneur Programme(iTEP) ซึ่งมีกิจกรรม Study Visit Enterprises Excellence Through Innovation และการสร้างเครือข่าย ณ หน่วยงานด้านนวัตกรรมและอุตสหกรรมอาหารและเกี่ยวเนื่องที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย(industry 4.0) เพื่อให้คณะฯได้แลกเปลี่ยนความรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวของเยอรมนี


กลับไปหน้าบทความ