ดร. มาณพ สิทธิเดช เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเริ่มดำเนินโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) on Research and Innovation

25/11/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการเริ่มดำเนินโครงการ Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) on Research and Innovation ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะกรรมาธิการยุโรป( European Commission ) กรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือรายละเอียดการจัดทำ Call for proposal 2017 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมการประชุม


กลับไปหน้าบทความ