ดร. มาณพ สิทธิเดช ร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Food Science Laboratory ที่ Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University

25/11/16

เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2559 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้เดินทางไปยังเมือง Ghent ประเทศเบลเยียม เพื่อไปพบปะ เจรจาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Food Science Laboratory ที่ Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากคณาจารย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯมากถึง 8 ท่าน ให้การต้อนรับและนำเสนองานของภาควิชา ซึ่งนำโดย Professor Marc van Meirvenne, Dean of the faculty of Bioscience Engineering


กลับไปหน้าบทความ