ดร. มาณพ สิทธิเดชได้ติดตาม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเข้าประชุม Startup Nations Summit ณ The University College of Cork เมือง Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์

25/11/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.บซ.)) ได้ไปร่วมประชุม Startup Nations Summit ณ The Unversity College of Cork เมือง Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในการประชุมนี้ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้บรรยายใน Panel Discussion ภายใต้หัวข้อ Road to the Ministerial: Policy Priorities for 2017 และได้รับรางวัล Startup Nations Award for Nation Policy Leadership ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช ยังได้ประสานนัดพบปะหารือกับนักวิจัยไทย ที่มาทำวิจัยหลังปริญญาเอกด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) และนักเรียนไทย ร่วมกับคณะผู้แทนจากประเทศไทยซึ่งนำโดยท่าน รมว. วท. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อีกด้วย


กลับไปหน้าบทความ